สยามเคเทอร์ริ่ง เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2538 ทางร้านมีบริการทางด้าน รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ บุพเฟต์ ค็อกเทล โต๊ะจีน อาหารเลี้ยงพระ อาหารว่าง เบรคกาแฟ อาหารกล่อง อาหารงานอบรมสัมมนา อาหารออกร้าน เครื่องดื่ม และงานแต่งงาน งานจัดตกแต่ง สถานที่ แกะสลักน้ำแข็ง พร้อมดอกไม้และดนตรี (แสง สี เสียง) โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะ

การบริการที่จัดให้กับลูกค้า

 • โต๊ะจัดเลี้ยง ติดผ้าระบายรอบตกแต่งสวยงามตามแบบสากล
 • อุปกรณ์จัดเลี้ยง ภาชนะกระเบื้อง ช้อนส้อม แก้วน้ำครบ
 • พนักงานบริการตลอดงาน
 • ฟรีน้ำเย็น
 • ค่าเครื่องดื่มท่านละ 50 บาท (น้ำอัดลม + น้ำโพลาลิตร + น้ำแข็ง)
 • โต๊ะเช่าชุดละ 600 บาท 1 ชุดนั่งได้ 10 ท่าน
  (พร้อมผ้าปูโต๊ะ + ผ้าคลุม + เก้าอี้)

TEl : 081-903-9567

 • สยามเคทเทอริ่ง
 • สยามเคทเทอริ่ง
 • สยามเคทเทอริ่ง